T: +31 (0) 591-221683
M: +31 (0) 6-54391183
info@oostmakelaardij.nl

NVM Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw NVM-makelaar en de NVM omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door NVM-makelaars vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning
Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • – uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • – de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • – de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • – de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • – foto’s en video’s van de woning
 • – de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • – wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • – overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt

U bent op zoek naar een andere woning
Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • – uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • – het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
 • – gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs
 • – de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • – uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • – wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • – overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar
Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door een NVM-makelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • – uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • – gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • – de reden van koop of huur
 • – uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • – gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs
 • – overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt

Waar gebruiken NVM-makelaars deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning
Uw NVM-makelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • – om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • – om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • – voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren
 • – voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw makelaarskantoor.

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar
De NVM-makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • – voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • – voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren

NVM-uitwisselingssysteem

De systemen van uw NVM-makelaar zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Over de NVM

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein.

Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?

Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?

De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

Toegang tot gegevens

NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

 • – taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
 • – validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
 • – gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
 • – het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt
 • – universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
 • – niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio)

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw NVM-makelaar en de NVM zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Aangezien de NVM geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan uw makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Uw makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal uw makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Uw NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw eigen NVM-makelaar of de NVM via de consumentenvoorlichting:

 • Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM
 • Afdeling Consumentenvoorlichting
 • Postbus 2222
 • 3430 DC Nieuwegein
 • Telefoon: 030-6085189 (tussen 9.00 en 11.30 uur)
Asset 1
Gratis zoekopdracht

De mooiste woningen en het laatste aanbod ontvangen? Schrijf u gratis in!

Asset 3
Gratis waardebepaling

Benieuwd naar de waarde van uw woning? Maak vrijblijvend een afspraak!

Asset 4
Meer informatie?

Vul het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op!

Beoordeling 9.4 gebaseerd op 38 individuele klant beoordelingen op Funda

COVID-19

Maatregelen van Oost Makelaardij in relatie tot het Coronavirus (COVID-19):
Ook ons kantoor neemt de verantwoordelijkheid, om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken. Neemt u even de tijd, om onderstaande informatie door te lezen. Wij vragen u vriendelijk, doch dringend onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

Bezichtigingen:

Gezien de richtlijnen van het kabinet, RIVM en de NVM kunnen er bezichtigingen plaats vinden. Houdt u daarbij de volgende voorwaarden in acht:

Als een bezichtiging oriënterend van aard is of als u bij voorbaat al twijfelt of een huis of appartement passend voor u is, dan zien wij graag dat u de afspraak afzegt.
Bent u verkouden, heeft u last van droge hoest, benauwdheid en/of heeft u koorts, heeft u recent contact gehad met een patiënt met het coronavirus of diens familie of bent u in een gebied geweest waar het coronavirus heerst, annuleer dan de afspraak! U wordt NIET toegelaten tot de woning of het appartement.
Wij schudden geen handen, maar zullen u hartelijk met een glimlach verwelkomen. Wij blijven gedurende de bezichtiging op gepaste afstand (minimaal 1,5 meter) en dragen een mondmasker.
Onze (assistent) makelaar bezichtigt met maximaal met 2 personen tegelijk. Wij verzoeken u dan ook, om geen kinderen, ouders en/of vrienden mee te nemen, omdat zij helaas niet toegelaten worden in de woning of het appartement.
Opvolgende kijkers laten we binnen, zodra de voorgaande kijkers zijn vertrokken.
Te koop staande objecten kunnen NIET op afstand/digitaal bezichtigd worden. Ook is het niet mogelijk, om een woning/appartement ongezien te kopen. U dient een object fysiek bekeken te hebben. 

Ons kantoor:

Ons kantoor is momenteel niet toegankelijk voor onaangekondigd bezoek. We zijn echter wel telefonisch en per e-mail bereikbaar.
In overleg kunnen er afspraken op kantoor plaats vinden.
Een afspraak kan alleen plaats vinden met maximaal 2 personen tegelijk samen met de (assistent) makelaar. Wij verzoeken u dan ook, om geen kinderen, ouders en/of vrienden mee te nemen, omdat zij helaas niet op ons kantoor zullen worden toegelaten.
Opvolgende afspraken laten we binnen, zodra de voorgaande zijn vertrokken.
Waar mogelijk zullen we zoveel mogelijk digitaal werken. Akten en opdrachten kunnen ook op afstand worden ondertekend. Alles overigens altijd in overleg.
Wij vertrouwen op uw medewerking en begrip!

Corona bestrijden kunnen we alleen samen!